27. marca 2012

Daily Archives

  • Kreslenie realistických vlasov Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. Kreslenie realistick  ch vlasov

    Kreslenie vlasov – všeobecne.

    face1 Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. face1face2 Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. face2face3 Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. face3face4 Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. face4face5 Kreslenie vlasov - všeobecne. Kreslenie vlasov – všeobecne. face5

    • Jednou z najdôležitejších vecí pri kreslení realistických vlasov  je sústrediť sa na zobrazenie celkovej štruktúry. Predstavte si vlasy ako priestorový objekt a skúste zachytiť obrysy celkovej štruktúry, ako aj hlavné svetlá a tiene v rámci obrysov.