apríl 2012

Monthly Archives

 • kreslenie ľudskej hlavy Kreslenie ľudskej hlavy spredu. Perspekt vne skr tenie tv re e1334509126133

  Kreslenie ľudskej hlavy spredu.

   Modelom vám môže byť nie tučný a nie príliš starý muž s oholenou tvárou.

  kreslenie ľudskej hlavy Kreslenie ľudskej hlavy spredu. Perspekt vne skr tenie tv re 203x300Začnite kreslenie od všeobecnej stavby hlavy tak, ako je to popísané v prvom článku. Nasledujúca etapa spočíva v ďalšom spresnení stavby tváre vcelku, i jednotlivých jej častí oddelene.

 • Kreslenie hlavy z profilu. Kreslenie hlavy z profilu. Stavba tv re z profilu

  Kreslenie hlavy z profilu.

  Posaďte model tvárou k svetlu. Sadnite si bokom k svetlu tak, aby ste videli hlavu modelu z profilu. Zaveste za ním ako pozadie nejakú tmavú látku, aby osvetlená tvár na tmavom pozadí dobre vynikala. Svetlo, ktoré dopadá z okna, osvetľuje prednú časť tváre, ktorú vidíte dosť skrátenú (skreslenú).

 • Šrafovanie - základ. Šrafovanie – základ. Sada  rafov 3

  Šrafovanie – základ.

  Šrafovanie - základ. Šrafovanie – základ. Hodnoty  k l  edej farby   Keď sa naučíte správne používať techniku šrafovania, objavíte rýchly a jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť realistického tieňovania vo vašich kresbách. Môžete použiť mnoho spôsobov od kreslenia čiar na riedko, až po čiary tak zhustené, že budú vyzerať, ako jeden neprerušený odtieň.

  Môžete si tiež prichystať kresliace pomôcky a prakticky si cvičenia vyskúšať! Mali by ste mať 2H, HB, 2B, 4B a 6B ceruzky, obyčajnú a plastickú gumu a kresliaci papier.

  Tento článok je doporučený pre umelcov každého veku a schopností, ako aj pre samoukov a akademických alebo rekreačných učiteľov výtvarného umenia.