2. apríla 2012

Daily Archives

 • Šrafovanie - základ. Šrafovanie – základ. Sada  rafov 3

  Šrafovanie – základ.

  Šrafovanie - základ. Šrafovanie – základ. Hodnoty  k l  edej farby   Keď sa naučíte správne používať techniku šrafovania, objavíte rýchly a jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť realistického tieňovania vo vašich kresbách. Môžete použiť mnoho spôsobov od kreslenia čiar na riedko, až po čiary tak zhustené, že budú vyzerať, ako jeden neprerušený odtieň.

  Môžete si tiež prichystať kresliace pomôcky a prakticky si cvičenia vyskúšať! Mali by ste mať 2H, HB, 2B, 4B a 6B ceruzky, obyčajnú a plastickú gumu a kresliaci papier.

  Tento článok je doporučený pre umelcov každého veku a schopností, ako aj pre samoukov a akademických alebo rekreačných učiteľov výtvarného umenia.