10. apríla 2012

Daily Archives

  • Kreslenie hlavy z profilu. Kreslenie hlavy z profilu. Stavba tv  re z profilu

    Kreslenie hlavy z profilu.

    Posaďte model tvárou k svetlu. Sadnite si bokom k svetlu tak, aby ste videli hlavu modelu z profilu. Zaveste za ním ako pozadie nejakú tmavú látku, aby osvetlená tvár na tmavom pozadí dobre vynikala. Svetlo, ktoré dopadá z okna, osvetľuje prednú časť tváre, ktorú vidíte dosť skrátenú (skreslenú).