16. septembra 2012

Daily Archives

  • Fotorealistické tieňovanie objektu. Fotorealistické tieňovanie objektu. 02

    Fotorealistické tieňovanie objektu.

    V reálnom svete neexistujú predmety ohraničené presnými linkami a čiarami , ktoré by definovali ich tvar. Tvar a objem skutočných predmetov vnímame prostredníctvom odrazeného svetla , ktoré tvorí prechody a odtiene od najsvetlejších po najtmavšie a rôzne vlnové dĺžky odrazeného svetla tvoria potom aj farby.