6. októbra 2012

Daily Archives

  • kreslenie ľudského oka Kreslenie ľudského oka. Krok

    Kreslenie ľudského oka.

    Krok č. 1
    Obrysy sú nakreslené na papieri Canson s hrubším zrnom. Najprv som ich iba zľahka načrtol a potom ešte raz prekreslil ceruzkou tvrdosti 2B – 0,5 mm. Vďaka hrubšej štruktúre papiera sa bude dať lepšie rozmazať grafit pri tieňovaní.