Aká predloha je najlepšia ?

  • Fotografia predlohy by mala minimálnom rozlíšení 800 x 600 px, s maximálnym možným rozlíšením detailov, ako sú napr. mihalnice, záhyby očných viečok a t.ď. Doporučujem ale čo možno najvyššie rozlíšenie, nad 1000 px, nakoľko od kvality predlohy závisí aj celkový vzhľad portrétu. Predloha musí byť ostrá a čistá ( nezazrnená ) – obr. :
  • Fotografia predlohy by mala obsahovať minimálne množstvo pozadia  čo znamená, že tvár by mala byť na predlohe zblízka alebo aspoň v takej vzdialenosti, aby po priblížení obrázku bolo vidieť kontúry očí, nosa a úst ( viď príklad na obrázku ):
  • Pre hyperrealistické portréty je potrebné poslať nevyretušovanú fotku s viditeľnými vráskami a kožnými pórmi v profesionálnej kvalite.