Ceny realistických diel.

Zistite si cenu diela krok za krokom:

ceny realistických diel Ceny realistických diel. Jedna tv r
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Dve tv re
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Skupinov  portr t
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba do pol p sa
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Dve osoby do pol p sa
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Skupina do pol p sa
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba cel  telo
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Dve osoby cel  telo
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Skupina cel  telo
Kombinovaný portrét ceny realistických diel Ceny realistických diel. Kombinovan  portr t

Príklad kombinovaného portrétu.

ceny realistických diel Ceny realistických diel. Zviera cel  telo

Zviera celé telo.

ceny realistických diel Ceny realistických diel. Kresba auta
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Kresba motocykla 1024x558
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba na motocylki 1024x558
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Pr roda z ti ie stavba 1024x558
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba alebo zviera v pr rode
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba objekt
ceny realistických diel Ceny realistických diel. Osoba zviera

0,30 € / cm2


Viac informácií tu:


Výpočet ceny gravírovania

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/1 portrét (tvár).21,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/2 tváre.33,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Skupinový portrét (> 2 tváre).33,-€ + 9,-€


9,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 42,-€

 • 4 tváre = 51,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/1 osoba do pol pása.33,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/2 osoby do pol pása.50,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Skupina do pol pása (>2 osoby).50,-€ + 11,-€


11,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 61,-€

 • 4 osoby = 72,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/1 osoba celé telo.50,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/2 osoby celé telo.70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Skupina celé telo (>2 osoby).Príliš malý formát.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).Príliš malý formát.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Kresba zvieraťa (portrét).21,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Kresba zvieraťa (celé telo).40,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Kresba auta.33,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Kresba motocykla.50,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Osoba na motocykli.50,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).30 - 70,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Osoba alebo zviera v prírode.50 - 100,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Osoba + iný objekt.50 - 100,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A5/Osoba + zviera.50 - 100,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/1 portrét (tvár).33,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/2 tváre.45,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Skupinový portrét (> 2 tváre).45,-€ + 11,-€


11,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 56,-€

 • 4 tváre = 67,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/1 osoba do pol pása.45,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/2 osoby do pol pása.65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Skupina do pol pása (>2 osoby).65,-€ + 18,-€


18,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 83,-€

 • 4 osoby = 102,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/1 osoba celé telo.65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/2 osoby celé telo.90,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Skupina celé telo (>2 osoby).90,-€ + 21,-€


21,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 111,-€

 • 4 osoby = 132,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).Príliš malý formát.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Kresba zvieraťa (portrét).33,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Kresba zvieraťa (celé telo).55,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Kresba auta.45,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Kresba motocykla.65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Osoba na motocykli.65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).50 - 100,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Osoba alebo zviera v prírode.70 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Osoba + iný objekt.70 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A4/Osoba + zviera.70 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/1 portrét (tvár).48,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/2 tváre.68,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Skupinový portrét (> 2 tváre).68,-€ + 15,-€


15,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 83,-€

 • 4 tváre = 98,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/1 osoba do pol pása.68,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/2 osoby do pol pása.90,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Skupina do pol pása (>2 osoby).90,-€ + 21,-€


21,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 111,-€

 • 4 osoby = 132,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/1 osoba celé telo.90,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/2 osoby celé telo.120,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Skupina celé telo (>2 osoby).120,-€ + 30,-€


30,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 150,-€

 • 4 osoby = 180,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Kresba zvieraťa (portrét).50,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Kresba zvieraťa (celé telo).70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Kresba auta.65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Kresba motocykla.80,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Osoba na motocykli.85,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).80 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Osoba alebo zviera v prírode.100 - 200,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Osoba + Iný objekt.100 - 200,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A3/Osoba + zviera.100 - 200,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/1 portrét (tvár).65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/2 tváre.95,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Skupinový portrét (> 2 tváre).95,-€ + 20,-€


20,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 115,-€

 • 4 tváre = 135,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/1 osoba do pol pása.95,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/2 osoby do pol pása.140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Skupina do pol pása (>2 osoby).140,-€ + 27,-€


27,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 167,-€

 • 4 osoby = 194,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/1 osoba celé telo.140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/2 osoby celé telo.200,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Skupina celé telo (>2 osoby).200,-€ + 40,-€


40,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 240,-€

 • 4 osoby = 280,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Kresba zvieraťa (portrét).65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Kresba zvieraťa (celé telo).140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Kresba auta.95,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Kresba motocykla.125,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Osoba na motocykli.135,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).100 - 200,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Osoba alebo zviera v prírode.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Osoba + iný objekt.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2/Osoba + zviera.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/1 portrét (tvár).70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/2 tváre.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Skupinový portrét (> 2 tváre).100,-€ + 21,-€


21,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 121,-€

 • 4 tváre = 142,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/1 osoba do pol pása.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/2 osoby do pol pása.145,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Skupina do pol pása (>2 osoby).145,-€ + 30,-€


30,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 175,-€

 • 4 osoby = 195,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/1 osoba celé telo.145,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/2 osoby celé telo.205,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Skupina celé telo (>2 osoby).205,-€ + 42,-€


42,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 247,-€

 • 4 osoby = 289,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).110,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Kresba zvieraťa (portrét).70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Kresba zvieraťa (celé telo).145,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Kresba auta.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Kresba motocykla.130,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Osoba na motocykli.145,-€

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).100 - 200,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Osoba alebo zviera v prírode.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Osoba + Iný objekt.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Papier/A2+/B2/Osoba + zviera.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/1 portrét (tvár).45,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/2 tváre.68,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Skupinový portrét (> 2 tváre).68,-€ + 12,-€


12,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 80,-€

 • 4 tváre = 92,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/1 osoba do pol pása.68,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/2 osoby do pol pása.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Skupina do pol pása (>2 osoby).100,-€ + 17,-€


17,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 117,-€

 • 4 osoby = 134,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/1 osoba celé telo.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/2 osoby celé telo.150,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Skupina celé telo (>2 osoby).150,-€ + 25,-€


25,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 175,-€

 • 4 osoby = 200,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).Príliš malý formát.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Kresba zvieraťa (portrét).45,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Kresba zvieraťa (celé telo).75,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Kresba auta.55,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Kresba motocykla.70,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Osoba na motocykli.85,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).70 - 130,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Osoba alebo zviera v prírode.90 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Osoba+ Iný objekt (dom, zátišie, príroda).90 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A4/Osoba+ zviera.90 - 150,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/1 portrét (tvár).65,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/2 tváre.95,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Skupinový portrét (> 2 tváre).95,-€ + 16,-€


16,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 111,-€

 • 4 tváre = 127,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/1 osoba do pol pása.95,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/2 osoby do pol pása.140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Skupina do pol pása (>2 osoby).140,-€ + 24,-€


24,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 164,-€

 • 4 osoby = 188,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/1 osoba celé telo.140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/2 osoby celé telo.210,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Skupina celé telo (>2 osoby).210,-€ + 35,-€


35,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 245,-€

 • 4 osoby = 280,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Kresba zvieraťa (portrét).63,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Kresba zvieraťa (celé telo).140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Kresba auta.85,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Kresba motocykla.100,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Osoba na motocykli.120,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).100 - 170,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Osoba alebo zviera v prírode.100 - 170,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Osoba + iný objekt.100 - 170,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A3/Osoba + zviera.100 - 170,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/1 portrét (tvár).90,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/2 tváre.135,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Skupinový portrét (> 2 tváre).135,-€ + 23,-€


23,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 158,-€

 • 4 tváre = 181,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/1 osoba do pol pása.135,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/2 osoby do pol pása.200,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Skupina do pol pása (>2 osoby).200,-€ + 35,-€


35,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 235,-€

 • 4 osoby = 270,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/1 osoba celé telo.200,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/2 osoby celé telo.290,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Skupina celé telo (>2 osoby).290,-€ + 55,-€


55,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 345,-€

 • 4 osoby = 400,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Kresba zvieraťa (portrét).90,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Kresba zvieraťa (celé telo).180,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Kresba auta.125,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Kresba motocykla.150,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Osoba na motocykli.175,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Osoba alebo zviera v prírode.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Osoba + iný objekt.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2/Osoba + zviera.150 - 250,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/1 portrét (tvár).105,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/2 tváre.160,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Skupinový portrét (> 2 tváre).160,-€ + 30,-€


30,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 190,-€

 • 4 tváre = 220,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/1 osoba do pol pása.160,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/2 osoby do pol pása.240,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Skupina do pol pása (>2 osoby).240,-€ + 40,-€


40,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 280,-€

 • 4 osoby = 320,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/1 osoba celé telo.240,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/2 osoby celé telo.360,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Skupina celé telo (>2 osoby).360,-€ + 60,-€


60,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 420,-€

 • 4 osoby = 480,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).170,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Kresba zvieraťa (portrét).105,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Kresba zvieraťa (celé telo).200,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Kresba auta.140,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Kresba motocykla.180,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Osoba na motocykli.210,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).170 - 280,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Osoba alebo zviera v prírode.170 - 280,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Osoba + Iný objekt (dom, zátišie, príroda).170 - 280,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A2+/Osoba + zviera.170 - 280,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/1 portrét (tvár).150,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/2 tváre.225,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Skupinový portrét (> 2 tváre).225,-€ + 40,-€


40,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 tváre = 265,-€

 • 4 tváre = 305,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/1 osoba do pol pása.225,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/2 osoby do pol pása.340,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Skupina do pol pása (>2 osoby).340,-€ + 50,-€


50,-€ je príplatok za každú ďalšiu osobu nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 390,-€

 • 4 osoby = 440,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/1 osoba celé telo.340,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/2 osoby celé telo.510,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Skupina celé telo (>2 osoby).510,-€ + 80,-€


80,-€ je príplatok za každú ďalšiu tvár nad dve.


Príklad:
 • 3 osoby = 590,-€

 • 4 osoby = 680,-€

 • A tak ďalej ...

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Kombinovaný portrét (iba 2 osoby).230,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Kresba zvieraťa (portrét).150,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Kresba zvieraťa (celé telo).250,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Kresba auta.200,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Kresba motocykla.240,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Osoba na motocykli.290,-€

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Iný objekt (dom, zátišie, príroda).250 - 400,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Osoba alebo zviera v prírode.250 - 400,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Osoba + Iný objekt (dom, zátišie, príroda).250 - 400,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Vaša cena za:
Kresba/Plátno/A1/Osoba + zviera.250 - 400,-€


Cena bude určená podľa náročnosti.

Objednávka.

Max. 20 MB. Iba formáty .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff, .pdf