Čo je to hyper-realizmus

Kreslené portréty v HD kvalite.

Cieľom hyper-realizmu nie je presne okopírovať fotografiu. Účelom je ísť za fotografiu a vyniesť na svetlo detaily, ktoré nie je schopné zachytiť fotoaparát a ani ľudské oko pri bežnom pohľade.

Marek Gáll

Po grécky hyper - znamená nad alebo cez. Je to tiež fotorealizmus, v maliarstve a sochárstve. Tento smer zdôrazňuje vnútorné rysy skutočnosti, objemovosť, farebnosť, detail, individuálnosť a podobne. Zobrazovanie skutočnosti je analytické a ostré a mnohonásobne prekračuje rozlišovacie schopnosti oka pri bežnom videní. Maliarske vyobrazenie sa fotografii veľmi podobá, ale na rozdiel od nej má subjektívnejšiu optiku, videnie a tiež zmyslovosť. Hyper-realizmus nie je technika približného vykreslenia objektu, ale presne, detailne a ostro vykreslí každý detail o ktorom maliar vie, že sa na danom objekte nachádza. Tento štýl neprikrášluje skutočnosť, ale všetky detaily vykreslí presne tak, ako v skutočnosti sú. V portrétoch to znamená, že sú viditeľné všetky vrásky , ako aj kožné póry. Pri vzniku diel umelci používajú fotografické postupy.

Galéria hyper-realistických portrétov Ceny hyper-realistických portrétov