• Featured entry

Kreslenie ľudskej postavy.

Aby ste sa naučili kresliť človeka celkKreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra 02om správne a zároveň živo a výrazne, musíte veľmi veľa a seriózne kresliť podľa modelu i spamäti.

Pri kreslení podľa modelu budete mať možnosť dôkladne preštudovať postavu človeka. Kreslenie spamäti vás zasa učí aktívne pozorovať ľudí, rozvíja vašu pozornosť a zrakovú pamäť. Ak budete vzájomne poctivo kombinovať tieto dve metódy, naučíte sa zobrazovať postavy ľudí realisticky, životne pravdivo a odborne.

Keď sa pozeráme na človeka v reálnom svete, vidíme čo robí, ako sa správa, akú má náladu, vidíme jeho vzťah k ľuďom a k veciam, ktoré ho obklopujú a obyčajne si myslíme, že poznáme dobre aj postavu človeka. Preto sme mnoho krát prekvapení , keď sa nám v kresbe nedarí hneď výrazne a pravdivo podať charakteristiku celej ľudskej postavy. Nie je to však vec náhody.

Neznalosť konštrukcie postavy a jej rozmerov, ako aj osobitostí a rozličností pohybov je pre začínajúceho maliara prvou prekážkou, pre ktorú nemôže výrazne a správne nakresliť, dokonca ani vidieť postavu človeka.

Preštudujte si na začiatok nasledujúci obrázok kostry a svalstva človeka, aby ste sa vyznali s proporciách postavy ( obr.  38 – 40, 50 – 54 ). Osobitnú pozornosť venujte chrbtovej kosti. Všimnite si, že je osou postavy a že má hlavnú úlohu pri pohybe človeka. Potom si prezrite kosti celej postavy na obrázku kostry. Podrobne preskúmajte kosti plecnej oblasti a rúk a dobre si ich prezrite na všetkých obrázkoch, všimnite si, ako vidieť každú kosť spredu, z profilu ( zboku ), odzadu a v obrate na tri štvrtiny.

Pozorujte ľudí pri rozličných pohyboch a všímajte si pri tom predovšetkým rozličnú polohu hornej časti tela, panvy, pliec a hlavy, ako aj zhyby na rukách a na nohách a usilujte sa zapamätať si to.Plecia a panva neostávajú pri pohybe rovnobežné. Ak sa napr. človek zohne napravo, jeho ľavé plece sa väčšmi zodvihne, ako ľavý okraj panvy. Keď sa pohybuje, ruky sa zohýbajú v lakti dopredu, a nohy v kolenách dozadu. V pleciach a bedrách, kde sú ruky a nohy upevnené k trupu, môžu sa pohybovať takmer kruhovite. Hlava sa pohybuje voľne popredu i dozadu, môže sa nahýnať k pleciam, ale otáčať sa naľavo i napravo môže iba po určitú hranicu.Tak isto si preštudujte kosti panvy, nôh a kosti torza (hrudný kôš a rebrá).Keď budete pozorovať postavu človeka, všimnite si, že hlava spolu s trupom (hore sú hranicou trupu plecia, dole spodný okraj brucha) sa rovná približne dĺžke nôh, pričom je trup s hlavou trošku dlhší, ako nohy. Mužský trup je najširší v oblasti pliec, no jednako šírka pliec je vždy menšia, ako dĺžka trupu. Ruky sú asi o tretinu dlhšie, ako trup a siahajú skoro do polovice stehien. Celé rameno po lakeť je dlhšie, ako nadplecok a zápästie s prstami je kratšie, ako predlaktie (časť ruky od zápästia po lakeť).

V oblasti kolena sa nohy delia na dve približne rovnaké časti: po koleno siaha stehno a od kolena dolu holeň s chodidlom (stehno je dlhšie, ako holeň a holeň je dlhšia, ako chodidlo). Napokon dĺžka hlavy sa obyčajne rovná sedmine dĺžky celého tela, t.j. na dĺžku tela sa zmestí šesťkrát. Je to samozrejme závislé od výšky človeka, u vysokých sa hlava rovná osmine a u nízkych dosahuje asi  šestinu celého tela.

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra 03Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cvičenie:

Nakreslite kostru človeka v niekoľkých polohách, ktoré zodpovedajú pohybom ľudskej postavy. Pri kreslení  sledujte občas obrázky kostry a overujte si zvláštnosti pohybu aj na sebe (pozrite si obr. 14, 15, 16, 19, 20). Na týchto kresbách zobrazte tvar kostí v hlavných črtách, do podrobností sa nepúšťajte. Keď si dokonale osvojíte konštrukciu ľudskej kostry a jej úlohu pri pohyboch postavy, prikročte k štúdiu svalstva ( obr.: 17, 18, 44, 46-54).

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 007

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 006Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Proporcie tela a z

Rovnako, ako pri štúdiu kostí, preberte podrobne všetko svalstvo, porovnávajte umiestnenie každého svalu na všetkých obrázkoch. Preskúmajte podľa možností aj veľké svaly na živom tele.. Urobte niekoľko pohybov a pozorujte, ktoré svaly mali hlavnú činnosť na pohybe a ako sa menil ich tvar.

Osobitnú pozornosť venujte svalom na hrudi, na bruchu a na chrbte a všímajte si, ako a pri ktorých pohyboch tela sú v činnosti. Všimnite si, akú úlohu má pri pohybe trapézový sval a všimnite si tiež, ako sa menia svaly šije. Začiatočníci im neprávom venujú malú pozornosť.

Kreslenie stojacej a sediacej postavy.

Keď ste sa už oboznámili s kosťami a svalmi človeka, naučili ste sa u

vedomelejšie vnímať postavu človeka. Použite teraz tieto poznatky v praxi a skúste nakresliť postavu človeka podľa živého modelu. Najvhodnejším modelom pre toto cvičenie by bola dospelá osoba, ktorá má úplne vyvinutú a harmonicky sformovanú postavu. Na začiatok detskú postavu, ako model neodporúčam.

 

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra sediaceho   loveka

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra u  upen  ho   loveka

Model by mal mať oblečený tesnejší odev, ktorý nezahaľuje príliš kontúry postavy. Stavba a proporcie ľudského tela najlepšie vyniknú, keď postava stojí. Zároveň sa stojaca postava na začiatok aj lepšie kreslí. Postavte si model asi vo vzdialenosti 2-3 m od seba. Ak bude stáť príliš blízko, neobsiahnete pohľadom naraz celú postavu.

Pri postavení modelu si dobre všímajte, čo podmieňuje rovnováhu postavy – jej stabilitu. Napr., keď človek vystrčí jednu nohu hodne dopredu, hneď sa jedna ruka posunie trochu dozadu, Keď sa človek predkloní – jedna noha sa posunie dozadu a pod. Keď sa premiestni ťažisko váhy tela, premiestňujú sa i časti tela, aby si telo udržalo rovnováhu v priestore. Všimnite si, že ťažisko postavy sa nachádza na tej istej vertikále, ako jej oporný bod. U stojaceho človeka je oporným bodom jedna alebo obe nohy.

Pre kreslenie si vyberte takú polohu, pri ktorej sa postava opiera o jednu nohu a druhú má voľne trochu zohnutú v kolene. Jedna ruka môže byť zohnutá v lakti a položená na bedrá.

Keď ste si postavu dobre popozerali zo všetkých strán a dobre prenikli do jej pózy, začnite ju kresliť mäkkou ceruzkou. Umiestnite ju na papier tak, aby zaplnila celý hárok cca 21x30cm na výšku. Asi 2cm od horného okraja papiera urobte risku, ktorá bude slúžiť, ako horná hranica kresby. To isté samozrejme aj na spodnej strane. Keď si takto naznačíte na papier výšku postavy, naznačte si aj jej šírku a dávajte pri tom pozor, aby ste nevybočili z tohto rámca. Na všeobecnej dĺžke postavy si naznačte miesta, kde sú bedrá, kolená, kríže a druhé chodidlo. Keď si takto rozdelíte hlavné časti postavy, nakreslite všeobecný tvar a polohu postavy, skontrolujte kresbu a porovnajte ju kriticky s modelom.

  1. Skontrolujte správnosť proporcií a stavbu postavy: či nie je kresba v porovnaní s modelom príliš vysoká alebo široká, či sú jednotlivé časti tela symetrické a či sú jednotlivé časti tela na správnom mieste.
  2. Skontrolujte, či je poloha postavy na kresbe rovnaká ako v skutočnosti, t.j. či je postava obrátená do hĺbky priestoru pravým alebo ľavým bokom, inými slovami, skontrolujte, či sú časti postavy v priestore správne umiestnené.
  3. Skontrolujte, či postava na kresbe „nepadá“. Zistíte to pomocou olovnice, ktorú zodvihnete vo vystretej pravej ruke do výšky pleca svojho modelu a sledujte, kde táto zvislá čiara „pretne“ chodidlo nohy. Zvislá čiara na vašej kresbe musí pretnúť chodidlo presne v tom istom mieste.

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra le  iaceho   loveka

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 003

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 004

Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 005

[socialring]
Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. pixel
About the Author

Marek

Umelec / Artist

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.