Tag Archives: kreslenie postavy

  • Kostra a svaly 004 Kreslenie ľudskej postavy. Kreslenie ľudskej postavy. Kostra a svaly 004

    Kreslenie ľudskej postavy.

    Aby ste sa naučili kresliť človeka celkom správne a zároveň živo a výrazne, musíte veľmi veľa a seriózne kresliť podľa modelu i spamäti. Pri kreslení podľa modelu budete mať možnosť dôkladne preštudovať postavu človeka. Kreslenie spamäti vás zasa učí aktívne pozorovať ľudí, rozvíja vašu pozornosť a zrakovú pamäť. Ak budete vzájomne poctivo kombinovať tieto dve metódy, naučíte sa zobrazovať postavy […]