Ako si objednať video pamiatku ?

Ak ste sa rozhodli objednať si video pamiatku a neviete ako na to príp., čo by ste mali urobiť ako prvé, prečítajte si týchto pár pokynov:

1.
Nezáleží na tom o akú tému video pamiatky máte záujem, pohľadajte čo najviac materiálov na jej kompozíciu. Vytrieďte digitálne aj papierové fotky a video nahrávky (v akomkoľvek formáte). Možno budete chcieť, aby sa fotky na videu striedali v určitom poradí, preto ak budete mať papierové fotografie pred tým, ako mi ich pošlete ich ceruzkou na zadnú stranu očíslujte v poradí, v akom chcete, aby išli na videu. Digitálne fotky, (ktoré mi môžete preposlať aj na e-mail) tiež očíslujte, ak chcete, aby išli v určitom poradí.
2.
Video nahrávky môžu byť na digitálnych médiách, ako sú CD či DVD v akomkoľvek formáte, no nie na videokazetách alebo na kamerových páskach.
3.
Ak si želáte vystrihnúť z videa konkrétnu scénu alebo viacej scén, prehrajte si video tak, aby ste si mohli zapísať (aspoň približne) časový úsek danej video sekvencie. Tento úsek potom vystrihnem na základe Vami napísaných údajov. Prosím, aby ste mi nepopisovali dané úseky slovne, nakoľko môže dôjsť veľmi ľahko k omylu.
4.
Utvorte si aspoň približnú predstavu o tom, ako by malo byť video ladené, aké rámy použiť na fotkách, ale ak si radšej necháte poradiť, tak potom už prejdite iba na krok č. 5.
5.
Kontaktujte ma (najlepšie e-mailom) a prepošlite mi všetky materiály. V prípade, že je nutné niečo posielať poštou, napr. papierové fotografie, CD alebo DVD médiá, adresu Vám pošlem mailom.

 


Za všetky materiály ručím, aby sa Vám vrátili v takom stave, v akom ste mi ich poslali.
Rovnako platí aj ochrana Vašich osobných údajov a zákaz rozširovania a kopírovania Vašich súkromných materiálov prípadne ich poskytovanie, či nahliadnutie tretím osobám.